WAP.VN>> Từ điển Anh Việt
De biet y nghia cua 1 tu tieng anh bang SMS, soan:
------------
TDAV TuCanTra
Vidu: TDAV hello
Gui toi: 8185
------------
(c)iNET.vn   |  8x85